تخم مرغ شکراللهی
تخم مرغ شکراللهی

خرید و فروش عمده تخم مرغ ، بدون واسطه از درب مرغداری با ارتباط مستقیم بین فروشندگان خریداران تخم مرغ .

وب سایت تخم مرغ شکراللهی با هدف ارتباط مستقیم بین خریداران و تولیدکنندگان ، اقدام به راه اندازی وب سایت خرید و فروش عمده تخم مرغ نموده است.

خریداران و فروشندگان با ثبت محصولات و نیازمندی های خود در وب سایت تخم مرغ شکراللهی اقدام به فروش و یا خرید محصولا خود مینمایند.